Ilmainen toimitus yli 65€ ostoksissa!! kotiin toimitus ostoksissa 13€

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Koirakulkuri Oy
Tammirannantie 5 A 5, 70910 Vuorela
myynti@koirakulkuri.fi
www.koirakulkuri.fi


REKISTERIN NIMI

Koirakulkurin asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi ja yhteydenpito asiakkaisiin. SOPIMUSEHDOT Käyttämällä palvelua hyväksyt voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Palveluntarjoaja voi tehdä muutoksia käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, tulee sinun lopettaa palvelun käyttö.


MITÄ TIETOA KERÄTÄÄN

Henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) tiedot tilatuista tuotteista ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot.
Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä asiakkailta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tilauksien tai rekisteröitymisen yhteydessä.


TIETOJEN LUOVUTUKSET

Koirakulkuri Oy saattaa käyttää tietoja asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisestä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

TARKISTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Koirakulkuri Oy, Tammirannantie 5 A 5, 70910 Vuorela. Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää pyynnön lähettäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisin asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


l klikkaa, osoitteesi estetn tst